Rehabilitacja dorosłych

Rehabilitacja obejmuje wszystkie schorzenia neurologiczne, ortopedyczne, reumatyczne i inne; prowadzona jest w oparciu o metody fizjoterapeutyczne:

  • -FM czyli Fascial Manipulation (Manipulacja powięzi) to przyszłość rehabilitacji. Polega ona na oddziaływaniu na tkanki miękkie ustroju(powięź). Brak prawidłowego ślizgu powięzi jest przyczyną zaburzenia funkcji i bólu mogącego rzutować na odległe okolice ciała człowieka. FM pozwala uwolnić od bólu trwającego niekiedy kilka lat.

  • -Terapia manualna wykorzystuje techniki mobilizacji i manipulacji stawów obwodowych i kręgosłupa w celu zwiększenia ruchomości i zmniejszenia bólu.

  • -PNF czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-mięśniowe). PNF wykorzystuje wzorce ruchowe (zawierające typowe synergie mięśniowe) wykonywane po diagonalnej, zbliżone do fizjologicznych ruchów człowieka. Pozwala to na poprawę funkcji zwłaszcza przy uszkodzeniach neurologicznych.

  • -NDT-Bobath pierwotnie stosowana była u dzieci, obecnie wykorzystywana jest także w rehabilitacji osób dorosłych, np: po udarze, porażeniu mózgowym i innych schorzeniach neurologicznych. Polega na nauce prawidłowych wzorców ruchowych (chodu, samoobsługi), które zostały zaburzone w wyniku choroby.

  • -Kinesiotaping, czyli plastrowanie dynamiczne polega na oklejaniu plastrami, głównie w celu złagodzenia bólu.