Kwalifikacje

 • AWF Katowice, Wydział Fizjoterapii (1993-1997),
 • Studia podyplomowe "Form muzyczno-ruchowych" Katowice (1997-1998),
 • Kursy kwalifikacyjne "Pedagogika", "Oligofrenopedagogika" (2003-2004),
 • Specjalizacja I stopnia z Rehabilitacji Ruchowej (1999),
 • Specjalizacja II stopnia z Rehabilitacji Ruchowej (2005).

Kursy

 • Metoda NDT-Bobath
 • Metoda Vojty
 • Metoda SI (integracja sensoryczna)
 • Metoda PNF (proprioceptywne torowanie)
 • PNF+skoliozy
 • Kinesiotaping
 • Aktywna rehabilitacja
 • Rehabilitacja neurologiczna chorych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu